Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Horus Teknoloji, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır.

1. BGYS Politikamızın Tanımı

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Horus Teknoloji içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

2. BGYS Politikamızın Amacı

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Horus Teknoloji'nin bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz tüm erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak. Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

İş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek. Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak. Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek. Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamaktır.

Bu politika, risk değerlendirmede veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.