Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Firmamız üzerinden hizmet alımı yapmış olan kişiler işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar. Sözleşmenin okunmayarak kabul edilmesi halinde tüm sorumluluk hizmet alana aittir.

1. Sorumluluklar

Horus Teknoloji, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Horus Teknoloji ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Horus Teknoloji tarafından bildirilecektir.

Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Süre

İşbu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Horus Teknoloji'ye iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için anlaşmalar sırasında seçmiş olduğu destek süresi kadardır.

3. Ücret

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleştirilir.

Horus Teknoloji önceden haber vermeksizin fiyatlar üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ücret fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. Ödemenin gecikmesi durumunda Horus Teknoloji kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

Sunucu hizmetlerinde, danışmanlık hizmetlerinde ve uzaktan destek işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.